Viborg fjerkræklub / Generalforsamling
Generalforsamling onsdag d. 4. februar 2015.
Du finder dagsorden og referat Her!
Magnus Ladefoged